© rysseviken.se
Boende med omtanke och omsorg…

Välkommen

Vårt mål, en möjlighet i en svår situation.

Vårt mål med Ryssevikens verksamhet är att erbjuda en möjlighet i en svår situation. Vår målgrupp är personer utan bostad. Den enskilda människans situation kan vara alltifrån ett akut behov av en bostad på grund skilsmässa, missbruksproblem, psykiatriska problem, nyligen anlänt till Sverige utan att ha kunna löst bostadssituationen eller en situation där relationen till rättsväsendet gör det svårt att få en bostad. Vi erbjuder ett boende för vila och omhändertagande i en akut situation. En möjlighet för människor i en utsatt situation att orientera sig och finna nya vägar och alternativ. Vi erbjuder mer långsiktiga lösningar och stöd för att de som bor hos oss ska komma vidare i livet. Det kan handla om arbetsträning, praktikplats mm, i samarbete med kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Vi arbetar i nära samarbete socialförvaltningar och andra myndigheter för att skapa bästa förutsättningar för de som kommer till oss.
Läs mer

Arbetsträning

Rysseviken erbjuder arbetsträning för våra boende. Det finns möjlighet till många olika sysslor att välja mellan. Vi anpassar sysselsättning efter intresse och förmåga. En del vill hjälpa till i köket medans andra hellre jobbar ute på gården. Arbetsträning kan vara en väg till att få in rutiner och bättre levnadsvanor eller rent av komma tillbaka till arbetslivet.
© rysseviken.AB
Boende med omtanke och omsorg…

Välkommen

Vårt mål, en möjlighet i en svår

situation.

Vårt mål med Ryssevikens verksamhet är att erbjuda en möjlighet i en svår situation. Vår målgrupp är personer utan bostad. Den enskilda människans situation kan vara alltifrån ett akut behov av en bostad på grund skilsmässa, missbruksproblem, psykiatriska problem, nyligen anlänt till Sverige utan att ha kunna löst bostadssituationen eller en situation där relationen till rättsväsendet gör det svårt att få en bostad. Vi erbjuder ett boende för vila och omhändertagande i en akut situation. En möjlighet för människor i en utsatt situation att orientera sig och finna nya vägar och alternativ. Vi erbjuder mer långsiktiga lösningar och stöd för att de som bor hos oss ska komma vidare i livet. Det kan handla om arbetsträning, praktikplats mm, i samarbete med kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Vi arbetar i nära samarbete socialförvaltningar och andra myndigheter för att skapa bästa förutsättningar för de som kommer till oss.

Arbetsträning

Rysseviken erbjuder arbetsträning för våra boende. Det finns möjlighet till många olika sysslor att välja mellan. Vi anpassar sysselsättning efter intresse och förmåga. En del vill hjälpa till i köket medans andra hellre jobbar ute på gården. Arbetsträning kan vara en väg till att få in rutiner och bättre levnadsvanor eller rent av komma tillbaka till arbetslivet.