© rysseviken.se

Samarbete med Dalarö

vårdcentral

Rysseviken har nu ett samarbete med Dalarö vårdcentral. Sjuksköterska besöker oss regelbundet för att hjälpa till med att dela ut mediciner och se efter våra gäster. Vi skjutsar också till och från vårdcentralen. Detta är publicerat i Rysseviken.

Internutbildning i psykiatriska sjukdommar

Vidareutbildning Den 16 januari 2015 hade vi vidareutbildning för vår personal med en föreläsning i psykiatriska diagnoser. Alla anställda deltog i utbildningen som varade en hel dag. Det var ett stort intresse med många engagerande frågor och svar. Vi har löpande utbildningar för vår personal för att ständigt garantera en god kvalitet i vårt arbete. Många av våra utbildningar är också öppna för våra kunder. Beroende på lokal och våra personalförhållanden brukar vi kunna ta emot upp till 10 externa deltagare. Detta är kostnadsfritt och vi ser det som ett sätt att skapa en god dialog med våra uppdragsgivare. Det är viktigt att vi får en anmälan i förväg eftersom platserna är begränsade. I samband med att vi erbjuder evenemang som är öppna för externa deltagare, publicerar vi också ett anmälningsformulär i anslutning till det aktuella evenemanget. Detta är publicerat i Rysseviken.
© rysseviken.AB

Samarbete med Dalarö

vårdcentral

Rysseviken har nu ett samarbete med Dalarö vårdcentral. Sjuksköterska besöker oss regelbundet för att hjälpa till med att dela ut mediciner och se efter våra gäster. Vi skjutsar också till och från vårdcentralen. Detta är publicerat i Rysseviken.

Internutbildning i psykiatriska

sjukdommar

Vidareutbildning Den 16 januari 2015 hade vi vidareutbildning för vår personal med en föreläsning i psykiatriska diagnoser. Alla anställda deltog i utbildningen som varade en hel dag. Det var ett stort intresse med många engagerande frågor och svar. Vi har löpande utbildningar för vår personal för att ständigt garantera en god kvalitet i vårt arbete. Många av våra utbildningar är också öppna för våra kunder. Beroende på lokal och våra personalförhållanden brukar vi kunna ta emot upp till 10 externa deltagare. Detta är kostnadsfritt och vi ser det som ett sätt att skapa en god dialog med våra uppdragsgivare. Det är viktigt att vi får en anmälan i förväg eftersom platserna är begränsade. I samband med att vi erbjuder evenemang som är öppna för externa deltagare, publicerar vi också ett anmälningsformulär i anslutning till det aktuella evenemanget. Detta är publicerat i Rysseviken.