© rysseviken.se

Holmgård

 På Holmgård finns det möjlighet till boende i lugn och ro.  Vi erbjuder ett boende i en naturskön miljö med “nolltolerans“  och här välkomnar vi i första hand människor som är på väg till nästa steg i livet. Här finns möjlighet till social gemenskap och “arbetsträning“. De boende får också möjlighet att gemensamt ta ansvar för sysslor som behöver fungera i ett hem. Exempelvis städning och köksuppgifter. Men eftersom detta är en gård med djur, fastigheter som behöver skötas, så finns också mycket annat att ta hand om… Vi har ett tätt samarbete med handläggare inom socialtjänsten och andra uppdragsgivare.

Harbo ligger ca 4 mil norr om Uppsala

Och vår gård ligger i en vacker uppländsk natur – totalt förfogar gården över 100 hektar mark som består av skog och betesmark. På Holmgård har vi boendemöten och pratar om vad som fungerar i boendet och vad som kan förbättras. Vi går tillsammans igenom vad som behöver göras på gården och vilka som kan ta ansvar för att detta görs. De boende hjälper också regelbundet till med inköp av mat och matlagning. 

Vi är också ett stöd för de boende i samtal om

deras behov och utveckling.

Flera av de gäster vi haft på Holmgård har också kommit vidare

till bättre och mer självständiga liv.

Det finns en regelbunden bussförbindelse som som gör det enkelt att komma till Uppsala och de anslutningar som man har behov av. Flera av våra boende har regelbundna möten i AA grupper i Uppsala. På Holmgård finns tillgång till ett gym som är lätt tillgängligt för de boende.  

Lantligt boende i en trygg

och nära miljö.

Vår ambition när vi startade Holmgård, var att skapa en miljö där trygghet och framtidsanda skulle genomsyra den boendes vardag, och ge honom eller henne en tro på att “jag kan visst” Gemenskap Framtidstro Bygga broar Vända blad i livet Respektera dig själv Ett steg framåt, är ett steg i rätt riktning Tron på att alla kan, är fundamental i det vi försöker åstadkomma, och alla kan, om man får rätt verktyg och förutsättningar, men att ta det första steget ur det som är, blir ofta väldigt svårt för många, och kantas ofta av misstroende och misstänksamhet av omgivningen och det gör det så mycket svårare. Men man måste lära sig att stå, innan man kan ta sitt första, ofta vingliga steg, presis som ett litet barn. 

Kontakt uppgifter

Direkt Harbo: 076-899 34 75 Besöksadress: Holm 154740 47 Harbo 
© rysseviken.AB

Holmgård

 På Holmgård finns det möjlighet till boende i lugn och ro.  Vi erbjuder ett boende i en naturskön miljö med “nolltolerans“  och här välkomnar vi i första hand människor som är på väg till nästa steg i livet. Här finns möjlighet till social gemenskap och “arbetsträning“. De boende får också möjlighet att gemensamt ta ansvar för sysslor som behöver fungera i ett hem. Exempelvis städning och köksuppgifter. Men eftersom detta är en gård med djur, fastigheter som behöver skötas, så finns också mycket annat att ta hand om… Vi har ett tätt samarbete med handläggare inom socialtjänsten och andra uppdragsgivare.

Harbo ligger ca 4 mil

norr om Uppsala

Och vår gård ligger i en vacker uppländsk natur – totalt förfogar gården över 100 hektar mark som består av skog och betesmark. På Holmgård har vi boendemöten och pratar om vad som fungerar i boendet och vad som kan förbättras. Vi går tillsammans igenom vad som behöver göras på gården och vilka som kan ta ansvar för att detta görs. De boende hjälper också regelbundet till med inköp av mat och matlagning. 

Vi är också ett stöd för

de boende i samtal om

deras behov och

utveckling.

Flera av de gäster vi haft på Holmgård har också kommit vidare till bättre

och mer självständiga liv.

Det finns en regelbunden bussförbindelse som som gör det enkelt att komma till Uppsala och de anslutningar som man har behov av. Flera av våra boende har regelbundna möten i AA grupper i Uppsala. På Holmgård finns tillgång till ett gym som är lätt tillgängligt för de boende.  

Lantligt boende i en trygg och nära

miljö.

Vår ambition när vi startade Holmgård, var att skapa en miljö där trygghet och framtidsanda skulle genomsyra den boendes vardag, och ge honom eller henne en tro på att “jag kan visst” Gemenskap Framtidstro Bygga broar Vända blad i livet Respektera dig själv Ett steg framåt, är ett steg i rätt riktning Tron på att alla kan, är fundamental i det vi försöker åstadkomma, och alla kan, om man får rätt verktyg och förutsättningar, men att ta det första steget ur det som är, blir ofta väldigt svårt för många, och kantas ofta av misstroende och misstänksamhet av omgivningen och det gör det så mycket svårare. Men man måste lära sig att stå, innan man kan ta sitt första, ofta vingliga steg, presis som ett litet barn. 

Kontakt uppgifter

Direkt Harbo: 076-899 34 75 Besöksadress: Holm 154740 47 Harbo