© rysseviken.se

Ryssevik

Boendet på Ryssevik, Gålö erbjuder en öppen dörr för de flesta som akut behöver någonstans att bo. Boendet på Gålö är ett “lågtröskelboende“ vilket betyder att även de som har ett pågående missbruk och är utan bostad kan få ett rum hos oss. Vi accepterar inte droger inom boendet men det kan vara ok att komma påverkad. Här är alla kategorier av personer välkomna som saknar någonstans att bo och samtidigt har behov att få tre riktiga mål mat om dagen. Det serveras även kvällsfika. Det är också tillåtet att ha med egna husdjur hit. Att bo på Ryssevik kan även innebära en öppning för att komma vidare i livet. Vi har flera exempel på det. Det kan t ex handla om att man kan komma vidare i ett eget boende och även arbete ibland. Vi har också engagerat praktikanter i vår verksamhet och flera som flyttat till vårt boende i Harbo har därefter skapat ett liv utan droger. Vi har en egen busslinje som går mellan Ryssevik och Haninge centrum alla vardagar: 9:45 – Från Ryssevik till Haningen Centrum Lördagar: Inga turer. Söndagar: Inga turer.
© rysseviken.AB

Ryssevik

Boendet på Ryssevik, Gålö erbjuder en öppen dörr för de flesta som akut behöver någonstans att bo. Boendet på Gålö är ett “lågtröskelboende“ vilket betyder att även de som har ett pågående missbruk och är utan bostad kan få ett rum hos oss. Vi accepterar inte droger inom boendet men det kan vara ok att komma påverkad. Här är alla kategorier av personer välkomna som saknar någonstans att bo och samtidigt har behov att få tre riktiga mål mat om dagen. Det serveras även kvällsfika. Det är också tillåtet att ha med egna husdjur hit. Att bo på Ryssevik kan även innebära en öppning för att komma vidare i livet. Vi har flera exempel på det. Det kan t ex handla om att man kan komma vidare i ett eget boende och även arbete ibland. Vi har också engagerat praktikanter i vår verksamhet och flera som flyttat till vårt boende i Harbo har därefter skapat ett liv utan droger. Vi har en egen busslinje som går mellan Ryssevik och Haninge centrum alla vardagar: 9:45 – Från Ryssevik till Haningen Centrum Lördagar: Inga turer. Söndagar: Inga turer.