© rysseviken.se

Viktigt att

veta.

Några punker vi tycker

är viktiga att känna till

som kund och gäst hos

oss.

Rysseviken på Gålö är ett så kallat lågtröskelboende. Det innebär att man komma till oss både påverkad av droger eller alkohol och även vara sjuk. Vi tar emot i stort sett alla som är i nöd och behöver tak över huvudet. Däremot är det inte tillåtet att bruka någon form av droger inom vårt område på Dalarö.

Brandbergen

är ett integrerat boende i lägenheter. Vi har lägenheter i storlekarna 3-10 rum. Eftersom flera gäster delar på gemensamma utrymmen som hall, vardagsrum, badrum och kök, ställer det vissa krav på de som bor här. Det är viktigt att man kan fungera i ett social sammanhang och ta hänsyn. I lägenheterna i Brandbergen är det en helt drogfri miljö. Alla som bor här måste vara nyktra och får inte bruka droger av något slag. Vi kan ta emot ca 50 gäster i Brandbergen. Här har vi nolltolerans. Holmgård norr om Uppsala Är en gård norr om Uppsala som ligger fridsamt och naturskönt i Harbo. På gården har vi 10-12 hästar och hyr även ut boxar till hästägare. Vi har en stor manage för hästar som också gör det möjligt att arrangera både träning och tävlingar av olika slag. Här har vi ett fåtal gästplatser. Vi kan ta emot 10-12 gäster som är på väg in i en ny fas i livet. Boendet på Holmgård är tänkt att vara en möjlighet till träning av både sociala och arbetsmässiga förmågor. Gården erbjuder en rad olika arbetsuppgifter alltifrån kökuppgifter till praktiska sysslor på gården som bl a underhållsarbeten och djurskötsel. På Holmgård har vi nolltolerans. Precis som i Brandbergen innebär nolltolerans att man vare sig kan använda någon form av droger på gården eller komma påverkad av någon form av droger till vårt boende här.
Regelbundna Kontroller. av eventuell drogpåverkan sker regelbundet i samtliga våra boenden. Vi gör regelbundna besök hos våra gäster och kollar samtidigigt att lägenheten sköts, att inget är trasigt och att inget äventyrar brandsäkerheten. Överträdelse av regler kan innebära olika konsekvenser. Eftersom vi har ett stort ansvar för att en god miljö upprätthålls i våra boenden, är det viktig att vi också kan agera på olika sätt om reglerna överträds. Om en gäst har ett stökigt beteende kan det t ex innebära att den gästen får en varning. Efterföljs inte varningen kan detta inebära att vi skriver ut personen ifråga från vårt boende på en viss tid. Tiden beror på hur allvarlig överträdelsen varit. Den kortaste tiden är utskrivning i tre dagar. I dessa sammanhang sker alltid en kontakt med berörd handläggare och plan för hur nästa steg ska se ut läggs upp. Om det förekommit överträdelser som vi betraktar som alltför stora hot mot en god boendemiljö och grundläggande krav på trygghet i vårt boende, kan en permanent utskrivning från vårt boende förekomma.

Kompetens och

värderingar

hos vår personal är grundläggande för hur vårt boende fungerar. Vi har därför kontinuerligt interna utbildningar och fortbildning för vår personal. Vi har en kontinuerlig dialog inom företaget om förhållningssätt och mandat i rollen som anställd. Formerna för detta är APT-möten, kontinuerlig fortbildning och handledning. Utöver detta inspirerar vi till att det förekommer ett samtal mellan de anställda i det dagliga arbetet om trygghet och god boendemiljö. Att det förekommer ett öppet klimat där alla anställda ska kunna ge varandra återkoppling på förhållningssätt och beteende som gynnar en god arbetsmiljö och en god boendemiljö, ser vi som självklart.

Regler för våra gäster

är viktiga inte minst efersom samtliga boenden kännetecknas av att många personer bor tätt på varandra. Även om alla har sina egna rum, vistas många längre stunder i gemensamma utrymmen och många bor också hos oss över en längre tid. Detta gör att respekt för varandras utrymme är viktigt och att de som bor hos oss har ett beetende mot varandra och gentemot vår personal som bidrar till en trygg miljö för alla. Uppföljning av regler är en viktig del av vårt dagliga arbete för vi ska kunna erbjuda så bra förutsättningar som möjligt för våra gäster.
© rysseviken.AB

Viktigt att veta.

Några punker vi tycker är viktiga att

känna till som kund och gäst hos oss.

Rysseviken på Gålö är ett så kallat lågtröskelboende. Det innebär att man komma till oss både påverkad av droger eller alkohol och även vara sjuk. Vi tar emot i stort sett alla som är i nöd och behöver tak över huvudet. Däremot är det inte tillåtet att bruka någon form av droger inom vårt område på Dalarö.

Brandbergen

är ett integrerat boende i lägenheter. Vi har lägenheter i storlekarna 3-10 rum. Eftersom flera gäster delar på gemensamma utrymmen som hall, vardagsrum, badrum och kök, ställer det vissa krav på de som bor här. Det är viktigt att man kan fungera i ett social sammanhang och ta hänsyn. I lägenheterna i Brandbergen är det en helt drogfri miljö. Alla som bor här måste vara nyktra och får inte bruka droger av något slag. Vi kan ta emot ca 50 gäster i Brandbergen. Här har vi nolltolerans. Holmgård norr om Uppsala Är en gård norr om Uppsala som ligger fridsamt och naturskönt i Harbo. På gården har vi 10-12 hästar och hyr även ut boxar till hästägare. Vi har en stor manage för hästar som också gör det möjligt att arrangera både träning och tävlingar av olika slag. Här har vi ett fåtal gästplatser. Vi kan ta emot 10-12 gäster som är på väg in i en ny fas i livet. Boendet på Holmgård är tänkt att vara en möjlighet till träning av både sociala och arbetsmässiga förmågor. Gården erbjuder en rad olika arbetsuppgifter alltifrån kökuppgifter till praktiska sysslor på gården som bl a underhållsarbeten och djurskötsel. På Holmgård har vi nolltolerans. Precis som i Brandbergen innebär nolltolerans att man vare sig kan använda någon form av droger på gården eller komma påverkad av någon form av droger till vårt boende här.
Regelbundna Kontroller. av eventuell drogpåverkan sker regelbundet i samtliga våra boenden. Vi gör regelbundna besök hos våra gäster och kollar samtidigigt att lägenheten sköts, att inget är trasigt och att inget äventyrar brandsäkerheten. Överträdelse av regler kan innebära olika konsekvenser. Eftersom vi har ett stort ansvar för att en god miljö upprätthålls i våra boenden, är det viktig att vi också kan agera på olika sätt om reglerna överträds. Om en gäst har ett stökigt beteende kan det t ex innebära att den gästen får en varning. Efterföljs inte varningen kan detta inebära att vi skriver ut personen ifråga från vårt boende på en viss tid. Tiden beror på hur allvarlig överträdelsen varit. Den kortaste tiden är utskrivning i tre dagar. I dessa sammanhang sker alltid en kontakt med berörd handläggare och plan för hur nästa steg ska se ut läggs upp. Om det förekommit överträdelser som vi betraktar som alltför stora hot mot en god boendemiljö och grundläggande krav på trygghet i vårt boende, kan en permanent utskrivning från vårt boende förekomma.

Kompetens och värderingar

hos vår personal är grundläggande för hur vårt boende fungerar. Vi har därför kontinuerligt interna utbildningar och fortbildning för vår personal. Vi har en kontinuerlig dialog inom företaget om förhållningssätt och mandat i rollen som anställd. Formerna för detta är APT-möten, kontinuerlig fortbildning och handledning. Utöver detta inspirerar vi till att det förekommer ett samtal mellan de anställda i det dagliga arbetet om trygghet och god boendemiljö. Att det förekommer ett öppet klimat där alla anställda ska kunna ge varandra återkoppling på förhållningssätt och beteende som gynnar en god arbetsmiljö och en god boendemiljö, ser vi som självklart.