© rysseviken.se

Galleri

Bilder, är som minnen,

oftast på papper.

Vi har alla minnen från svunna tider i vårt

minne, några av oss har dessa på bild, men

återigen många andra, har inte minnen som

de gärna vill minnas.

Men det finns tillfällen i allas våra liv, där vi

själva tar ett beslut, måhända för att styra

stegen på den väg vi vandrar, åt ett annat

håll än den vi är på väg emot, och det första

steget på den vägen, kan bli ett minne som

man gärna vill minnas.

© rysseviken.AB

Galleri

Bilder, är som minnen, oftast på

papper.

Vi har alla minnen från svunna tider i vårt minne, några av oss har dessa

på bild, men återigen många andra, har inte minnen som de gärna vill

minnas.

Men det finns tillfällen i allas våra liv, där vi själva tar ett beslut,

måhända för att styra stegen på den väg vi vandrar, åt ett annat håll än

den vi är på väg emot, och det första steget på den vägen, kan bli ett

minne som man gärna vill minnas.